Güncel

Hasret sona erdi

İki yıllık aranın ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı İzmit’te coşkuyla kutlandı

Pandemi gerekçesiyle iki yıldır bir araya gelemeyen başta işçiler ve sendikalar olmak üzere siyasi partiler bugün yeniden buluştu.

Hasret sona erdi

Hasret sona erdi

 

 

Kısa süreli tartışma

Öğle saatlerinde İzmit Doğukışla Gençlik Merkezi alanında toplanan gruplar; sonrasında Anıtpark alanına doğru yürüyüşe geçti. Atılan sloganlar eşliğinde alana gelindiğinde Emek Gençliği ile bazı emniyet güçleri arasında; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın fotoğraflarının bulunduğu pankart içeriye alınmak istenmedi. Emek Gençliği ve Emek Partililerin kısa süreli görüşmesinin ardından gençler ellerindeki pankartla alana girdi.

Hasret sona erdi

“Kocaeli alarm vermekte”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde; işçi sendikaları, İzmit Anıtpark’ta bir araya gelerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Kutlamalarda basın açıklaması yapan emek komisyonu üyeleri, “Kocaeli’miz bugün kapitalizmin tahribatından en fazla payını alan kentlerden biri haline gelmiştir. Kanser vakalarının ülke ortalamasının üzerinde seyrettiği Kocaeli artık alarm vermektedir” dedi.

Hasret sona erdi

Yaklaşık beş bin kişi katıldı

Pandemi nedeniyle iki yıldır alanlarda kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bu yıl sendikalar, odalar, siyasi partiler, kitle örgütleri ve STK’lar yeniden alanlara çıktı. İzmit’te işçiler temel taleplerinin yanı sıra bu dönemin en can alıcı sorunu olan yüksek enflasyon, yoksulluk üzerine işçiler seslerini yükseltti. İzmit’te DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde işçi sendikaları ve partiler saat 12.00’de Doğu Kışla Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda işçiler hep birlikte sloganlar atarak Anıtpark’a yürüdü. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs mitinginde yerel sanatçılar türkülerini seslendirdi. İşçiler, bayramlarını halaylar ve sloganlar eşliğinde kutladı.

Hasret sona erdi

Siyasi partiler de alandaydı

Yürüyüşe sendikaların temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ve CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, partililer ve çok sayıda işçi katıldı.

Hasret sona erdi

Ortak basın açıklaması okundu

Anıtpark’ta gerçekleşen 1 Mayıs mitinginde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri ortak basın açıklaması okudu. Açıklamanın birinci bölümünü TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekçi okudu. “Bu düzen böyle gitmez” diyen Kürekçi, “Birlikte değiştireceğiz sloganlarını haykırdığımız 1 Mayıs’ımıza hoş geldiniz. Dostlar bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadele günü. Tüm dünyada ve ülkenin her yerinde kutlanıyor. Ancak ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, borçlanma derken hayatta kalmak bile daha da zorlaşıyor. Bu düzen; toplumun işini, aşını korumuyor, tehdit ediyor. Bu düzen; işçileri, mühendisleri, hekimleri, aydınları, kadınları ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları zengini daha zengin etmek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk borçlarla mücadele ederken AKP İktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç zengini kurtarmak için seferber etti.

Hasret sona erdi

“Halk, adalet ve hukuka aç”

Halk ise adalet ve hukuka aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor. Ekonomik kriz gündelik hayatı sürdüremez hale getirdi. Başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere her ürüne zamlar gelmekte. Özelleştirmeler, devlet ihaleleri ve ödeme garantili projeler eliyle bir avuç iktidar yandaşının servetine servet katıldı. İlimize en yakını Hendek iş katliamı olmak üzere, iş cinayetleri bu yıl da hız kesmedi ve binlerce emekçiyi aramızdan aldı. Son 20 yıldır, meslek hastalıkları hastanelerinin kapandığı bilinmektedir. Oysa özellikle Kocaeli, Sakarya, Gebze gibi ülkenin en önemli sanayi havzalarında meslek hastalıkları poliklinikleri ve hastanelerin açılması talebimizdir” ifadelerini kullandı.

Hasret sona erdi

“Güvencesiz istihdama mahkum olmamız bekleniyor”

Açıklamanın ikinci bölümünü ise Tüm Bel Sen adına Erdal Karakuş okudu. “Sömürünün çarkları milyonlarca işçinin, emekçinin canıyla, kanıyla döndürülmeye çalışılıyor” diyen Karakuş, “Güvenceli kadrolu çalışma hakkımız yok sayılıyor, güvencesiz istihdama mahkum olmamız bekleniyor. Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkımız ortadan kaldırılıyor, KHK’lar ve geçici 35. Madde eliyle on binlerce kamu emekçisi hukuksuzca ihraç ediliyor. Sendikalı oldukları için binlerce işçi işten çıkarılıyor. Bu düzen; yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Bu düzen; yurttaşların hakkını, hukukunu kayyumlar çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor.

Hasret sona erdi

“Kitlesel tutuklamalar hız kesmiyor”

Seçme, seçilme hakkı yok sayılıyor, belediyelere atanıyor, vekiller cezaevlerine konuyor, cezaevleri tabutluğa ve işkence merkezlerine dönüştürülüyor, kitlesel tutuklamalar hız kesmiyor, bir kez daha parti kapatma davaları ile halk iradesine ipotek konmak isteniyor. Savaş ve işgaller, ekmeğimizi küçültüyor, işsizliğimizi büyütüyor, talanların yolunu açıyorlar. İnkarcı ve imhacı siyasetle barış imkanını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kürt sorununu çözümsüz kılarak toplumsal gerginliklerden nemalanmak, rant elde etmek, kutuplaşma üzerinden iktidarlarını kalıcı kılmak istiyorlar” dedi.

Hasret sona erdi

“Sağlık herkes için parasız olmalı”

Kocaeli Tabip Odası adına konuşan Mehtap Maçkalı ise, “Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı. Nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmelidir. Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır. Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalıdır. Üniversiteler iktidarın arka bahçesine dönüştürülürken gençler barınamadıkları için okuyamama tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Hasret sona erdi

“Tüm kesimlerin ortak talebi”

İktidar, ülkenin en aydınlık beyinlerini kaçırtarak karanlık bir geleceğin parke taşlarını döşemeye devam ediyor. Tek adam rejiminin sona ermesi, demokrasi ihtiyacı ve köklü bir değişim talebi mutlu bir azınlık dışında tüm kesimlerin ortak talebidir. Kocaeli’miz bugün kapitalizmin tahribatından en fazla payını alan kentlerden biri haline gelmiştir. Çevre kirliliği, sularımız, derelerimizin, havamızın her geçen gün halk ve toplumsal sağlığı daha fazla tehdit ettiği, kanser vakalarının ülke ortalamasının üzerinde seyrettiği Kocaeli artık alarm vermektedir. Çarpık kentleşme, içinden çıkılmaz ulaşım ağı, işsizlik sendromu, ülkemizin tüm coğrafyasında olduğu gibi, Kocaeli’de de aynı biçimde artarak devam etmektedir. Bu kent kendi kimliğini, tarihini, zenginliklerini yeniden sunacak, var edecek birikime, tarihe ve kültüre sahiptir” diye konuştu.

Hasret sona erdi

“Grevlerin yasaklanmadığı yeni bir çalışma yaşamı istiyoruz”

Açıklamanın son bölümünü DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük okudu. “Birleşerek yaratacağız” diyen Küçük, “Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, mültecilik statüsünün tanındığı bir gelecek istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz. Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı yeni bir çalışma yaşamı istiyoruz. Birleşerek hayata geçireceğiz. Düşüncenin, ifade özgürlüğünün cezalandırılmadığı, savaşların olmadığı, başta Kürt sorunu olmak üzere sorunların barış ve diyalogla çözüldüğü, cezaevleri yerine okulların yapıldığı, işkence ve kötü muamelenin yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birleşerek ve ortak mücadele ile inşa edeceğiz.

Hasret sona erdi

“Vergi yükü azaltılsın”

Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği bir ülke istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz. Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz. Ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasret sona erdi

“Kılıçdaroğlu’ndan selam getirdim”

Emek komisyonunun ardından Kocaeli Milletvekilleri söz aldı. İlk konuşmayı CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yaptı. Tarhan, “Asla karamsarlığa kapılmayın diyen, kamuda hak alamayan öğrenciler için karanlıkta kalan vatandaşlarımız için, elektrik faturasını ödemeyip karanlıkta kalan. Ankara’dan İstanbul’a hak, hukuk, adalet diyerek yürüyen, yeni bir anayasa çalışması için çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim. Türkiye’de barış için, kardeşlik için, halayların çekildiği, emeğin hakça paylaşıldığı bir düzen çok yakın. Emeği geçen, burada mücadele eden emekçi yoldaşlarını sizlerin huzurunda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu