Turizm

İGEME’den AR-GE başvurusu

Türk sağlık sektöründe yenilikçi yaklaşım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Sağlıkta inovasyon faaliyetlerinin hız kazanması ve AR-GE kültürünün ülkeye yerleşmesi amacıyla yapılan başvuru ile Türk sağlık sektörü seviye atlayacak. Türk sağlık turizminin öncü firması olarak konumlanan İhracatı Geliştirme Merkezi( İGEME) sağlık turizminin ilk AR-GE başvurusunu gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu girişim ile Türk sağlık sektörünün dönüşümü yakalaması ve çağa ayak uydurması hedefleniyor.

Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşım

Sağlık sektöründe girilen yeni dönemle birlikte sektör eskisinden daha farklı daha yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık sektörünü bünyesinde barındıran ekosistemin etkin ve inovasyona uygun bir hale getirilmesi için hedeflenen ürün ve hizmetlerde disiplinler arası çalışılması zorunluluk haline geldi. İGEME’nin yapmış olduğu AR-GE merkezi başvuru ile Türk sağlık turizmine örnek olacak bir çalışma gerçekleşmiş oldu.Başvurunun ardından kurulacak olan AR-GE merkezi idari alanda hastane özelinde hastaya verilen hizmetlerin etkinliği ve kalitesi arttırılması hedeflenirken diğer yandan bu alanda sorunların belirlenip kısa süre içerisinde çözümün üretilmesi hedefleniyor. Tıbbı Ar-Ge çalışmaları ise doğrudan teşhis ve tedaviye yönelik yapılan araştırmalar sonucunda araştırmaların doğrudan kliniklere yansıtılması amaçlanıyor.

İGEME’den AR-GE başvurusu

Sağlık Turizminde Dijital Dönüşüm Başlayacak

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından kurulacak olan AR-GE merkezleri ile; Sağlık turizminde dijital reklam mecralarının kullanılmasına, yurt dışındaki hedef pazar analizlerinin bilimsel temelli yapılmasına, pazar araştırma ve hedef coğrafyalarda talep edilen sağlık hizmetlerinin branş, maliyet ve süreçlerinin tespitine, tedavi proseslerinin ve tıbbi uygulamaların malpraktise uygun biçimde hazırlanmış, sağlık hizmeti ve tedavi uygulama biçiminde denklik sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik verinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

AR-GE merkezleri ile sağlık turizminin en önemli gelir kapılarından biri olan uluslar arası sigorta şirketlerinin Türkiye’de karşıladığı tedavi ve miktarlarının tespit edilerek provizyon, epikriz, proterma süreçlerine yönelik bir Türkiye yazılımı geliştirilmesi ve hastane ile acentelerimizin somut bilgi ve çözüm elde etmesine ön ayak olmanın önü açılmış olacak. Aynı zamanda kişisel verilerin korunması çerçevesinde verinin depolanması verinin işlenmesi ve verinin tedavi süreçleri açısından efektif hale getirilerek sağlık turistinin ve zaman planının doğru şekilde planlanacağı bir sistem kurulması amaçlanmaktadır. Diğer yandan kurulacak olan AR-GE merkezi ile Türkiye’de ilk kez hedef sağlık turizmi paydaşları ülkede ki paydaşların (Acente, sigorta şirketleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık turizmi acenteleri, turizm acenteleri, danışmanlık şirketleri, doktorlar) veri tabanına ve bu paydaşlarla ilgili iletişim ve hizmetlerin veri tabanına sahip olacaklardır.

İGEME’den AR-GE başvurusu

İGEME sektöre yön vermeye devam ediyor

İGEME yaptığı çalışmalarla sektörde öncü firma olarak konumlanmaya devam ediyor. Türkiye’de daha önce var olmayan birçok projeye imza atan İGEME gerçekleştirdiği AR-GE merkezi başvurusu ile Türk sağlık sektörüne her anlamda destek olacak. AR-GE kültürünün Türkiye’de yerleşmesi bakımından özel bir yere sahip olan bu girişim ile Türk sağlık turizminde bir milat gerçekleşmiş olacak. Çağın dönüşümlerini yakalamış bir sağlık sektörünün daha yenilikçi ve inovatif çalışmalar için ihtiyaç duyduğu AR-GE Merkezleri ile hedeflenen başarıya ulaşmak çok daha kolay hale gelecek. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan AR-GE merkezinin başvurusu ile başlayan çalışmaların ilerleyen dönemlerde de hız kesmeden devam etmesi planlanıyor.  İGEME CEO’su Murat Işık başvuru onayından sonra kurulacak olan AR-GE merkezleri ile ilgili olarak; ‘’Sağlık sektöründe inovasyon çalışmalarına hız kazandırmak adına Türkiye’nin ilk sağlık AR-GE merkezi başvurusunu gerçekleştirdik. Bu başvurunun devamında AR-GE merkezimizin gerekli izinleri alıp kurulmasının ardından Türk sağlık turizmi hak ettiği konuma bir adım daha yaklaşmış olacak. Amacımız bu başvurunun herkese örnek olması ve ilerleyen dönemlerde bu tarz yenilikçi girişimlerin tüm ülkeye yayılması’’ diye konuştu.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu