Sağlık

“Kamu yararına değil, kamu zararına”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Çeker, “Haksız, hukuka aykırı geçici görevlendirmeler iptal edilmeli” dedi

Sağlık personelinin usulsüz, kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak geçicigörevle başka kurumlara görevlendirilmesi hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker basın açıklaması yaptı. Çeker açıklamasında şunlara değindi: “Geçici görevlendirmenin kamudaki temel mantığı kamu hizmetlerinin aksamaması için geliştirilen süreli bir yöntem olmasıdır. Buradaki anahtar kelime kamu yararıdır.  Geçici görevlendirme bir hizmet gerekliliği olmaktan çıkmışidarecinin elinde çalışana baskı unsuruna dönüşmüştür. Bunun son örneklerini Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ile SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görmekteyiz.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Biyolog ve laborant olarak görev yapan sağlık çalışanlarıDarıcaİlçe Sağlık Müdürlüğüne geçici görevlendirilmeleri ile yaşanmıştır. Laboratuvarı olmayan bir kuruma Biyologve laboratuvar teknisyenlerinin geçici görevle görevlendirilmesi ancak masallarda olması muhtemel bir olay veya hukukla yönetilmeyen üçüncü dünya ülkelerinde görülmesi olağan bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir.

Kurum ve kuruluşları yönetmek için atanan idarecilerin yetki ve sorumlulukları kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiştir. Yapılan geçici görevlendirme işlemleri hukuk kuralları ile izah etmek mümkün değildir. Yapılan usulsüz işlem de kamu yararı değil, açıkça kamu zararı vardır.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirilen Biyolog ve laboratuvar teknisyenlerinin laboratuvar hizmetlerini verebilmeleri, mesleklerini icra etmek ve vatandaştan alınan Kan ve numune örnekleri, Aile Sağlığı Merkezlerin (ASM)’den  İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelen veya gelmesi muhtemel materyallerin analizlerini yapabilecekleri fiziki mekan (Laboratuvar) bulunmamaktadır.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Norm (Standart) kadrosunda Biyolog ve Laboratuvar teknisyeni bulunmadığı halde geçici görevleBiyolog ve laboratuvar teknisyenlerinin  Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğüne hangi gerekçe ile görevlendirildiklerini yetkili olan amir izah edebilecek midir? Yine yapılan görevlendirmede ilce sağlık müdürlüğünde  Laboratuvar teknisyenlerinin hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu ve hangi somut görevi yapacağı yapılan görevlendirilmede belirtilmemiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Personel Dağılım Cetveli (PDC) norm kadroları gösterir liste 20 Mayıs 2020 Tarihinde güncellenmiş  sitesinde yayındadır.

Güncellenen Listede Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü NORM KADRO LİSTESİNDE Biyolog  ve Laborant KADROSU BULUNMAMAKTADIR. Dolayısı ile yapılan işlem hukuken sakat olduğu gibi kamu yararı da bulunmamaktadır. Biyolog  veLaborant kadrosu bulunmayan kuruma hangi gerekçe ile geçici görevle sağlık çalışanları görevlendirildi.

Ayriyeten Darıca İlce Sağlık Müdürlüğü’ne görevlendirilen sağlık çalışanlarının bir kısmı 4-B sözleşmeli personeldir.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 4. Maddesinde; ‘Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz’ hükmü düzenlenmiş olup sözleşmeli personellerin görev yerinin değiştirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yine 6. maddesinde ise; İlgililerin sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı  yasa ile düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. Bu maddeler ışığında 4-B sözleşmeli personelin geçici görevle başka bir kurumda görevlendirilmesi mümkündeğildir.

Bu nedenle sözleşmeli 4-B Sağlık çalışanlarınınyapılan usulsüz işlem ile başka bir kurumagörevlendirilmesi hukuksal açıdan ayrı bir faciadır. Usulsüz uygulamaların vuku bulduğu Derince Ağız Diş Sağlığı Merkezinden beş hemşire ihtiyaca binaen birer ay süre ile geçici görev ile SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesine görevlendiriliyorlar. SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde kadrosu olan hemşirede çok uzun süredir. Yıllardır geçici görevle Derince Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde faturalandırma sevisinde görev yapmaktadır.   Yine Kadrosu SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde olduğu halde birçok sağlık personeli kurum dışında geçici görevle görev yapmaktadırlar. Kurumun personele ihtiyacı var ise öncelikle kurum dışında geçici görevle görev yapan personellerin geçici görevleri iptal edilerek asıl kadrolarının bulunduğu yerde görev yapmaları sağlanmalıdır.

İdari işlemlerde amacın kamu yararı gözetilmesi gerekirken idarecilerin keyfi olarak gerçekleştirmiş oldukları usulsüz işlemlerde kamu zararı oluştuğu görülmektedir. Yapılan görevlendirmeler hukuken sakat ve usulsüz olmasının yanında ahlaken de izahı mümkün değildir. Kısacası neresinden tutulsa elde kalan bu geçici görevlendirmenin kamu yararına hizmet etmediği, mevzuata aykırı olduğu çok açıktır.

Söz konusu görevlendirmeler ile ilgili sendika olarak hukuki haklarımızı kullanacağız. Mağdur olan sağlık çalışanlarıda usulsüz görevlendirmelere itiraz ederek idareye dilekçe ile başvurularını yaparak görevlendirmenin iptal edilmesini istediler.  Sendika olarak hukuksuz uyuklamalara maruz kalan sağlık çalışanlarının yanında değil emrindeyiz.  Bu hukuksuzluğa daha fazla seyirci kalınmamalı, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde haksızlığa imza atanlar adalet önünde hesap vereceklerdir.  Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. Teşekkür eder, saygılarımı Sunarım.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı