Siyaset

Siyasal partilerden uluslar arası işbirliği çağrısı

Vatan Partisi ve 100'den fazla ülkede iktidar veya iktidar ortağı olan 230 siyasal parti, 2 Nisan'da ortak bir açık mektup yayınlayarak COVID-19'u yenmek için daha yakın uluslararası işbirliği yapılmasını istedi

Çin Komünist Partisi’nin sekreterliğinde sanal konferans yoluyla hazırlanan ortak açıklamanın giriş bölümünde; “Bugün yerkürenin dört bir yanına hızla yayılmakta olan Covid-19, hem insanlığın sağlığına, hem de dünya barışı ve kalkınmaya karşı en acil ve ciddi tehdidi oluşturmaktadır. Daha önce eşi görülmemiş bu durum karşısında, çeşitli ülkelerin önde gelen partileri olarak, insanların esenliğini iyileştirme, ulusal kalkınmayı ilerletme ve dünya barış ve istikrarını koruma görevlerimizin bizlere yüklediği sorumluluk doğrultusunda aşağıdaki ortak çağrıyı yayımlıyoruz” denildi.

  1. Kendisini hayat kurtarma ve insanların sağlığını korumaya adamış olan herkese, özellikle de sağlık çalışanlarına en derin şükranlarımızı sunarız. Covid-19’a yakalanıp acı çeken ve yaşamları tehlike altında olan hastaların kaygılarını ve yakınlarını yitirmiş olan ailelerin acılarını

yürekten paylaşıyoruz. Salgında maalesef yaşamını yitirmiş olanlar için derin bir üzüntü duyduğumuzu da belirtmek isteriz.

  1. Covid-19 salgını ivedilikle ve etkili bir biçimde kontrol altına alınmazsa, çok daha fazla sayıda insanın yaşamına, güvenliğine ve sağlığına daha da büyük zararlar verecek ve çoğu ülkenin ekonomik ve sosyal yanı sıra uluslararası değişim ve işbirliği üstünde de ciddi

ve olumsuz bir etkiye yol açacaktır. Bütün ülkeleri insanların yaşamını,

güvenliğini ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaya ve Covid-19’un

yayılmasına son vermek için kararlı ve güçlü önlemler almaya

çağırıyoruz.

III. Ülkelerin Covid-19’a karşı mücadelede kendilerine özgü ulusal koşullara uyarlanmış plan ve stratejilerini uygulamaya koymalarını ve salgının yayılmasının önüne geçme ile hastaların tedavisine eşit ağırlık veren bir yaklaşımla işbirliğini güçlendirmelerini destekliyoruz. Ayrıca mümkün olan en iyi sonuçlara en hızlı biçimde ulaşılmasını sağlamak için, mutlaka çağdaş bilim ve teknoloji sonuna kadar kullanılmalıdır.

  1. Bütün ülkelerin kamuoylarını salgını önleme ve hafifletme önlemlerine toplumsal sorumluluk göstererek uymaya çağırıyoruz. COVID-19’la mücadelede ülkeleri, bütün toplum kesimlerinin gücünü seferber etme amacını gözeterek, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gücünden eksiksiz biçimde yararlanmaya davet ediyoruz.
  2. Bütün ülkeleri, bir yandan salgının kontrolüne yönelik çabalarını

sürdürürken, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal kalkınmayı

sağlayacak bütünleşik bir yaklaşım benimsemeleri, kırılgan grupları ve

KOBİ’leri korumayı hedefleyen önlemler almaları ve insanların yaşam

standartları ve toplumsal ilerleme konularında üstlenmiş oldukları yükümlülüklere bağlı kalmaları doğrultusunda teşvik ediyoruz. Bütün

ülkeleri, küresel finans piyasası ile endüstriyel tedarik zincirlerinin

istikrarını korumak için makroekonomik politikaların uluslararası

eşgüdümünün sağlanmasına katılmaya ve dünyada ekonomik durgunluğu önlemek amacıyla ticaretin kolaylaştırılması için gümrük vergilerini azaltmaya ya da kaldırmaya çağırıyoruz. Özellikle COVID-19’la mücadelede acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi ekipman ve koruyucu malzemelerin nakliyesinde sınırların geçilmesini kolaylaştırmak için, ülkelerin buna elverecek uygun bir uluslararası ticaret düzeyini korumalarını teşvik ediyoruz.

  1. Virüsün sınır tanımadığının ve hiçbir ülkenin salgına ilişkin zorlukları tek başına göğüsleyemeyeceğinin farkındayız. Ülkelerin insanlığı ortak geleceğe sahip bir toplum olarak görme bilincini pekiştirmeleri ve koşullar zorlaştıkça ön alıcı bir biçimde birbirlerine karşılıklı yardım ve destekte bulunmaları zorunludur. Daha yakın uluslararası işbirliği, eşgüdümlü siyasetler, birlikte planlanmış eylemler ve kaynakların ve güçlerin küresel çapta seferber edilmesi, tüm insanlığın ortak düşmanı olan bu virüsü yenmemizi sağlayacaktır.

VII. Uluslararası topluluğun geri kalanına zaman kazandırıp deneyim

sağlamasından ötürü, Çin’de ve diğer bazı ülkelerde Covid-19’a karşı

mücadelede elde edilmiş olan önemli başarıları kayda geçirmeyi gerekli görüyoruz. İlgili bilgileri zamanında açıklama, hastaların tedavi ve tepkilerine ilişkin deneyimleri paylaşmada açık, saydam ve sorumlu bir tutum benimsemiş olan ve özellikle de salgından etkilenen diğer ülkelere gerekli tıbbi malzeme ve diğer gereçleri sağlamada ellerinden geleni esirgemeyen ülkeleri, Çin de dahil olmak üzere takdirle karşılıyoruz. Covid-19’a karşı yürütülen küresel mücadeleye önemli katkılarda bulunan bu çabalar, ülkelerin bu savaşı kazanacaklarına olan umut ve güveni güçlendirmektedir”

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı