Güncel

TMMOB Kocaeli’den hatırlatma

Makina Mühendisleri Odası’ndan firmalara ve çalışanlarına üyelik hatırlatması yapıldı

Yapılan yazılı hatırlatmada; “Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından Kocaeli ilindeki üç bini aşkın firmaya anayasanın 135. maddesi ve TMMOB yasasının ilgili maddelerince meslek odalarına üye olmanın zorunluluğu hakkında yazı gönderildi. Ele alınan yazıda TMMOB Yasası’nın 33. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan, “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler…” hükmünden bahsedilerek, istisna kapsamında kalanlar dışında, ülkemizde mühendis ve  mimar olarak  mesleki faaliyette bulunmanın ve  mesleki öğretim yapabilmenin en temel koşulu ilgili meslek odasına üyelik kaydı yaptırmak olduğu vurgulanmıştır.

Bu hükümle üniversitelerin “Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği, Üretim Sistemleri, Otomotiv, Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Makina ve İmalat ve Raylı Sistem Mühendisliği” bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diploması almış olanların Türkiye sınırları içinde mesleklerini icra edebilmeleri için TMMOB Makina Mühendisleri Odasına  üye olmaları ve üyelik özelliklerini korumaları belirtilen kanun kapsamında zorunludur.

Ayrıca gönderilen yazıda mühendis unvanıyla mesleki faaliyet yürütenlerin Oda kayıt belgelerinin özlük dosyalarında bulundurulmasının ve ivedilikle yasal üyelik yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanmasının işletmeler için faydalı olacağı dile getirildi. Meslek ve meslektaş sorunlarının çözümü, meslek alanlarının geliştirilmesinin meslektaş dayanışmasıyla mümkün olacağı oda anlayışımızla üye olmayan meslektaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz” denildi.

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu