Güncel

“1 Mayıs’da alanlardayız”

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri; 2024 yılı 1 Mayıs kutlamaları İzmit'te yapmak istiyor

1 Mayıs Kocaeli tertip komitesi adına konuşan Yapı Yol-Sen Kocaeli şube başkanı Levent BURHANOĞLU sözlerine şöyle başladı; “Biz Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri; 1 Mayıs’a işçi ve emekçiler olarak Merkez Bankası önünde toplanarak yürüyüş Yolu güzergahını takip edip İzmit Kent Meydanı’na yürümek ve burada da 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlamak istiyoruz” dedi.

1 Mayıs 2024 Kocaeli tertip komitesi başkanı Levent BURHANOĞLU,
Üyeler Eğitim Sen Kocaeli şube başkanı Ayda IŞIK,
Tüm Bel Sen Kocaeli şube başkanı Güzide SAATÇİ,
TMMOB İKK başkanı Mehmet Ali ELMA ve Makina mühendisleri odası başkanı Muammer Hakkı ERSÖZ ile birlikte;
Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Mevlüt Taştan Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Tertip komitesi adına basın toplantısına başlayan başkan BURHANOĞLU konuşmasına şöyle başladı.
“Bildiğiniz gibi işçi sınıfı ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor.
2024 1 Mayıs’ını işçi ve emekçi şehri Kocaeli’de adına yakışır şekilde kutlayabilmek için gerekli hazırlıklara başladık” diyerek devamında…

“İşçiler ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor. 2024 1 Mayıs’ını işçi ve emekçi şehri Kocaeli’de adına yakışır şekilde kutlayabilmek için biraraya gelen sendikalar, dernekler, demokratik kitle örgütleri olarak bizler bugün tüm Kocaeli halkını, Kocaeli’deki tüm sendikaları, meslek örgütlerini ve kitle örgütlerini 1 Mayıs’ta Kocaeli’de düzenleyeceğimiz yürüyüşümüze ve mitingimize davet etmek için biraraya geldik.

Bu ülkenin emeği ile geçinen kesimleri olarak bizim de iyiyi, güzeli, umudu yaşatmaya ve büyütmeye ihtiyacımız var.

Kocaeli İşvi ve Emekçiler 1 Mayıs’ı İzmit’te kutlamak için “Yürüyüş yolunda” yürümek istiyor.

Ancak maalesef bizler her geçen gün yoksullaşırken ülkemizi yönetenler ise bir avuç zengin daha fazla zengin olsun diye bizlerden alıp onlara veriyor. Bildiğiniz gibi 2 gün sonra Ramazan Bayramını kutlayacağız.
Bizler, milyonlarca emekçi olarak Ramazan Bayramı’na daha da fazla yoksullaşmış olarak giriyoruz. Zaten bırakalım geçinmeyi, hayatta kalmamıza dahi zor yeten maaşlarımız bu sene bayramdan önce dahi verilmedi. Bizler bayramı yoksullukla karşılarken hükümet ve bir avuç zengin ise karlarına kar katmaya, lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyorlar…”

"1 Mayıs'da alanlardayız"

Emekçilerin,
Emeklilerin,
Köylülerin açlık sınırının altındaki yaşam savaşı vermesini düzenin temsilcileri görmezden geliyorlar…

Ekonomik çöküntüyu dile getiren tertip komitesi başkanı Levent BURHANOĞLU konuşmasına devam etti;
“Milyonlarca kamu emekçisinin maaş artışlarında yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen TÜiK enflasyonunu temel alıyorlar. Milyonlarca emekliyi sefalete mahkum ediyorlar.
Hepimizin soframızdaki ekmeği dilim dilim küçültüyorlar.
Açlık sınırı 24 bin TL’yi yoksulluk sınırı ise 63 bin TL’yi aşmışken bizlerle adeta alay ediyorlar.
Bizleri maden ocaklarında, inşaatlarda hiçbir önlem alınmayan işyerlerinde iş cinayetlerinde ölmeye mahkum etmek istiyorlar!

"1 Mayıs'da alanlardayız"

Güvencesiz, güvenliksiz, her birimizi farklı istihdam biçimleriyle sömürü ve yoksulluğa mecbur kılmak istiyorlar. Bizler hakkımızı aramayalım, birlik olmayalım diye her yolu mubah görüyorlar. İnancımızdan dilimize, siyasi düşüncemizden cinsiyetimize, doğduğumuz yerden tuttuğumuz takıma kadar her alanda ayrımcılığı kışkırtıyorlar. Bizi karşı karşıya getirmeye, bölmeye hatta düşmanlaştrmaya çalışıyorlar.

Rant için kentlerimizi, doğamızı betona boğuyor, doğal afetleri felakete çeviriyorlar. Bir deprem şehri olan Kocaeli’de depreme karşı önlem almak yerine hala rant ve kar hırsıyla hepimizin hayatlarıyla oynamaya devam ediyorlar. Eleştireni, sorgulayanı, soru soranı, hak, hukuk, adalet isteyeni susturmak için memlekette ne Anayasa ne de hak hukuk bırakıyorlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi her krizin, her felaketin faturası bize yıkılıyor. Bizden alip bir avuç zengine, patronlara veriyorlar.

Yoksulun, işçinin, emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin boğazından kesip bir avuç şirketin kasasını dolduruyorlar! Aylardır Gazze’ye bombalar yağarken, İsrail Filistin halkına soykırım uygularken onlar ise kasaları dolsun diye İsrail’le ticarete devam ediyorlar! İkiyüzlü politikalarına devam ediyorlar!

"1 Mayıs'da alanlardayız"

HAYIR! BU BÖYLE GİTMEZ DİYORUZ!

Bize güvencesiz istihdamı, kölece çalışmayı, açlık sınırında bir yaşamı reva gören, Ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız olan adaleti, demokrasiyi, sendikal haklarımızı özgürlüklerimizi ortadan kaldıran, Savaş politikalarıyla bizleri, halkları düşmanlaştırarak iktidarda kalmaya çalışan, Her seferinde bizim değil, zenginlerin, hem yerli hem uluslararası sermayenin, patronların yüzünü güldüren, Bu düzenin bize tek vaadi daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet, daha fazla baskıdır. Ancak bu böyle gitmez! İnsan, emek ve doğa düşmanı bu düzene ARTIK YETER demenin vakti çoktan geldi…”

2024 Kocaeli 1 Mayıs tertip komitesi başkanı Levent BURHANOĞLU geleceğe umutla baktıklarını dile getirerek şöyle devam etti;
Her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.
Çünkü tüm baskılara, olumsuz koşullara rağmen emeğin, emekçilerin sürdürdüğü mücadelemiz üzerimize çöken karabulutları dağıtıyor,
Yepyeni bir gün doğuyor!
31 Mart yerel seçimlerinde ülkemizin işçisinden kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, kadınından gencine, herkes bu bozuk düzenin çarkları ile ezilen milyonlar,
“BİZİ YOK SAYAMAZSINIZ, BİZ BURADAYIZ!” dedi. Hükümetin yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan politikalarına DUR dedi!

Şimdi:
Emeğin sömürülmediği, bir avuç zenginin yani %1’in değil, milynlarca emekçinin yani %99’un mutlu yaşadığı,
Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu
Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı
Vergide adalet için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı
Temel tüketim maddelerinde dolaylı vergilerin sıfıra indirildiği,
Ücret gelirlerinden alınan gelir vergisinin yoksulluk sınırına kadar olan gelirler icin %10’da sabitlendiği
Torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sisteminin kaldırıldığı, liyakat ve kariyerin esas alındığı,
Sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı,
Kamuda evrensel sendikal normlara uygun, grevli toplu sözleşme hakkımızı teminat altına alan, hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını merkezine alan demokratik bir sendika yasasının hayata geçirilmesini,
Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilerek yoksulluğa mahkum edilmek istenen KHK’lilerin işine geri döndüğü
Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı,
Düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı,
Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu,
Kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı,
Çocuklarımızın okula aç gitmediği, MESEM projesi adı altında çocuk işçi haline getirilmediği, ÇEDES projesiyle laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılmadığı,
Gündüzlerinde Sömürülmeyen, Gecelerinde Aç Yatılmayan,
Emeğin, Eşitliğin, Özgürlüğün, Demokrasinin, Barışın, Hukukun, Laikliğin Hâkim 0lduğu bir dünya ve Türkiye için birleşme zamanı.

Levent BURHANOĞLU;
Tertip komitesi adına Kocaeli halkına çağrı yaptı.

Tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs kutlamalarımıza çağırıyoruz! 1 Mayıs’ı emekçiler için gerçek bir bayrama çevirmeye çağırıyoruz!
Kocaeli’de 2024 1 Mayıs’ının mümkün olan en geniş, en kitlesel, en coşkulu şekilde kutlanabilmesi için hazırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz.
Kocaeli’deki tüm sendikalarımızı, tüm demokratik kitle örgütlerimizi, tüm halkımızı 1 Mayıs Kocaeli mitingimiz ve yürüyüşümüzde biraraya gelmeye, hep birlikte yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye ve baskıya karşı yanyana, kolkola yürümeye, sözümüzü hep birlikte söylemeye davet ediyoruz.
Kocaeli’de 1 Mayıs kutlamalarımızı, yıllardır bu şehrin 1 Mayıs güzergahı olan İzmit yürüyüş yolunda başlatmak istiyoruz.

Bu şehrin işçileri ve emekçileri olarak Merkez Bankası önünde toplanarak İzmit Kent Meydanı’na yürümek ve burada 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlamak istiyoruz.
Tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde insanca bir yaşam talebimizle 1 Mayıs yürüyüşümüze ve mitingimize davet ediyoruz!” diyerek basın açıklamasına son verdi…

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu