Güncel

“Bağımsız gazetecilik çatısız da yapılabilir, bağımlıyken yapılamaz”

Gazeteci Aktan Uslu, cemiyet seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Uslu açıklamasında şunlara yer verdi: “İlimizdeki gazetecilerin çatısı konumundaki sivil toplum örgütü olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yine ve yeni bir kongreye, bu kongrenin tanımıyla örtüşen şekilde olağanüstü koşullarda, buna karşın yine mesleğin tartışıldığı bir platform olmaktan çok uzak gitmektedir.

İki antidemokratik, divana vereceğim iki önergeyle aşacağımı öngördüğüm engele rağmen kongrenin başkan adaylarından biri olarakşahsım, ekibim ve dönem sözcülüğünü üstlendiğimGazetecilikteTam Bağımsızlık Girişimi / Kocaeli adına taahhüt ederim ki..

KOGACE yönetimine geldikten sonraki ilk olağan kongremiz ilimizdeki ve ülkemizdeki diğer meslek odalarının kongresi gibi iki güne yayılacak..

İlk gün meslek masaya yatırılıp adaylık başvuruları kabul edilecek..

Yönetim kurulu üyelerinin çarşaf listeyle belirlenmesi hiç olmazsa tercih olarak tüm üyelerin oyuna seçenek olarak sunulacak..

İkinci gün seçim yapılacaktır.

Bugün gelinen noktada ulusal yerel ayırımı gözetmeksizin gerek ülkemiz gerek ilimiz basınının en önemli sorunlarından biri, mesleğin olmazsa olmazlarından bağımsızlığın her geçen gün geriye doğru gitmesidir.

Yüzde 100 bağımsızlık elbette çok hayalidir ama karşıt ifadesiylebağımlılık, yüzde 100 oranını zorlamaktadır.

Bunda ana etkenlerden biri gazete sahibi gazetecilerin sayısının giderek azalmasıdır.

Düne kadar gazeteciler tarafından çıkartılan gazeteciler bir gerekçeyle sermaye gruplarına devşirilmekte, sanki bu yetmezmiş gibi gazetesini devretmeyen kimi gazete sahipleri başta emlakçılık ve inşaat olmak üzere farklı iş kollarına da el atarakgazetesinin bağımlılık oranını yükseltmektedir. Bağımsızlık anlamında, bindiği dalı kesmektedir.

Haberciliğinde belirleyici olan, üstelik halka rağmen gazetecilik yapılamayacağı gerçeğinden esasla ya şahsının ya sermaye grubunun kişisel, kurumsal veya aktif siyasette yer almaksa hedefi kişisel çıkarlarına göre şekillenmektedir. Mesleki anlamda, “Bunu görmemek akla zarar” konuların o gazetede veya sitede edinmemesi, bu çıkarlardan ötürüdür.

Bu umutsuz tabloya karşın umut veren gelişme işi sadece gazetecilik olanların gazete çıkartmaya bütçeleri yeterli olmasa dahi internet gazeteciliğini tercih etmesi meslek bağımsızlığı anlamında çok önemlidir.

Şahsım ve ekibim adına yönetime seçilmemiz halinde ikinci vaadimiz şudur:

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti öncelikle üyesi olsun olmasın, ilimizde hangi mecrada hangi şekilde gazetecilik yaparsa yapsın varlığına ihtiyaç duyulduğu anda tüm gazetecilerin sivil toplum örgütü olacaktır. Onları tanıyacak; gerek cemiyetten onlara gerekse onlardan cemiyete gelen üyelik taleplerini değerlendirerek güçlenmek için gerekirse tüzük kurultaylarına dahi başvuracaktır.

Daha da ötesi..Gazetecilerin çalışanları sadece muhabirlerden ibaret değildir.Yeri geldiği zaman tüm gazete çalışanlarının da sivil toplum örgütü olmayı bilecektir. Yine gerekirse tüzük kurultayı ile Kocaeli Gazeteciler ve Tüm Gazete Çalışanları Cemiyeti halini alması dahi, üstelik olması gerektiği şekilde onlara da her tür seçme ve seçilme hakkını kayıtsız şartsız tanıyarak olasıdır.

İlimizde örneği vardır. İlimizde de Kocaeli Şubesi ile faaliyetlerini sürdürenTürkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği futbolun iki ayrı işkolundaki emekçilerinin aynı çatıda örgütlendiği, hakem ve gözlemci ayırımı gözetmeksizin tüm üyelerin seçme ve seçilme hakkının olduğu, bu yapısıyla örnek bir sivil toplum örgütüdür.

Şunu vurgulamak isterim ki bu ekibimizin bir seçim vaadi değildir ancak yönetime seçilmemiz halinde, belli dönem aralıklarıyla düzenlemeyi vaat ettiğimiz genel üye toplantılarında tartışmaya açılacaktır. Yönetim bu üye toplantıları ile kararlar alacak, asla ve asla üyeye rağmen yöneticilik yapmayacaktır.

Örneğin..

Bir gazete dağıtıcısının dağıtım esnasında karşılaştığı her tür engel ve yaşadığı sorun sadece o dağıtıcı emekçiyi ve/veya dağıttığı gazete ve/veya gazetelerin sorunu değil Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin sorunu olacaktır.

Cemiyet bu tutum ve davranışında asla gazete ismine takılıp kalmayacak, tavrını her daim olması gerektiği şekilde kayıtsız şartsız alacaktır.

Altına imza attığı bir haber veya yorumdan ötürü hakkında soruşturma açılan, gözaltına alınan her bir gazeteci veya yorumcunun o an itibariyle derhal yanında olunacaktır. KOGACE bu aşamada yazarın kimliği, yazdığı kurum ve yazı konusu ile oralı bile olmayacaktır. Kaldı ki o sergilenmesi gereken destek konunun mağdur konumundaki muhatabının içeriği itibariyle haber veya yorumuna destek değildir. O ayrı ve göreceli bir durumdur. Yönetimin içeriğe dair bir yaklaşımı zaten olamaz ve olmamalıdır. Ancako sıkıntılı anında yalnız olmadığını meslektaşa hissettirmek, moral ve güç vermek çok önemlidir.

Akabinde yönetim meseleyi tüm detayları ile değerlendirdikten sonra yazılı basın açıklaması ile de kamuoyu oluşturmaya çalışacaktır.

Gerek yazılı gerekse internet basınının mesleği gazetecilik olmayan, farklı meslek mensubu köşe yazarları vardır. O düşün ve fikri paylaşım insanları fikir ve düşünceleriyle yorum yazdıkları her bir gazete ve haber sitesini zenginleştirmektedir. Ötesinde, toplumu aydınlatmak gibi önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Çok nadir istisnaları dışında o yorumları hiçbir maddi çıkarları olmadan, gönüllülük temelinde kaleme almaktadılar. KOGACE üyelikleri neredeyse olasılık dahilinde bile olmayabilir ya da tüzük değişikliği ile formül üretilebilir. Ama onlar da yorumlarından ötürü her tür risk altındadır.

Yönetime seçilmemiz halinde naçizane şahsımın başkanlığındaki KOGACE olası durumlarda, ihtiyaç duyulduğunda onlarında KOGACE’si olacaktır.

Bu mesleğin her bir mensubunun yaşam standardının yükselmesi elbette göz ardı edilmeyecek bir konudur.

Ancak bu tür konumlarda asıl etken sivil toplum örgütü sendikalardır. İş kolumuzdaki sendikaların yerel basında örgütleneceği günler de gelecektir ama günümüz gerçekleri üzerinden iyimser ihtimalle orta, gerçekçi ihtimalle uzun vadedesendikalar, yerel basında da örgütlenecektir. Aslolan umuttur. Umut hiçbir zaman kaybedilmemelidir. Unutulmamalıdır ki, Che Guevara’nın deyimiyle, kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin.

Bu mesleğin mensuplarının yaşam standardının yükselmesi için ihtiyaç duyulan asıl sivil toplum örgütü, sendikalardır.

Olmadığına göre.. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve emsal sivil toplum örgütlerinin kimi hamle ve girişimleri ile kazanımları datakdire şayandır.

Ancak o kazanımlarda biçim ve şekil çok önemlidir.

Şahsımda ekibim ve aday yönetimim adına taahhüdümüz şudur ki:

Özetle..

Bizim yönetimimizde meslek çalışanlarının yaşam standartlarının yükselmesi için kazandırılacak her ne varsa meslekin bağımsızlığına dair en küçük bir ödün vermeden kazandırılacaktır.

Şayet o imkânı sağlayan kurum veya kuruluş o katkısına karşın basının tamamını kapsayacak şekilde tutum ve davranışlar alınmasını istiyorsa o masadan anında kalkılacak, görüşmeler askıya alınacak ve her aşaması önce tüm üyelerle, gerektiği halde de kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şu çok nettir.

Aç ölünür, onursuz ölünemez.

Bu meslek gerekirse bürosuz, çatısız sürdürülür. Gerekirse ömrümüz boyunca oturduğumuz konutlarda kiracı oluruz mesleği sürdürürüz ama bu meslek bağımlı olarak sürdürülemez.

Bazı kamuoyu araştırmalarına göre gazetecilik, gençlerin tercih ettiği meslek grupları arasında oran olarak giderek fire vermektedir. Mesleğe yönelik gerek sistemden gerek toplumdan gelen her tür baskının yanı sıra mesleğin hakkını vererek yapanlar için geçerli olmak üzere gerek kurumun gerekse kişinin geçim koşullarının zorluğu önemli bir etkendir.

Şahsım adına üstelik gazeteci babasına rağmen kızım dahil olmak üzere çocukların meslekçilik oynarken dahi gazeteciliği tercih etmemesi aslında ciddi araştırmalar ile sorgulanması gereken bir etkendir.

Ne yazık ki gelinen aşamada gazetecilik mesleğinde çıkarları için yer alanlar küçükken yapmadıklarını büyüyünce yapmakta; gazetecilik oynarken gazetecilik yaptıklarını sanmakta ve öne sürmektedir. Bu bir eleştiriden öte doğru bir tespittir.

Ama bu meslek aynı zamanda bir aşktır. Mesleği hakkını vererek yapanları toplum ama “Allah razı olsun”, ama “Eksik olmayın emi”, ama “İyi ki varsınız” diyerek hiçbir maddi kazanımla ölçülemeyecek yaklaşım ve değerlerle ayakta tutmaktadır.

Bu anlamda aday yönetim olarak en önemli vaadimiz tam bağımsız gazeteciliğin tesisi için çaba göstermek olacaktır..

 

Aktan USLU

Gazetecilikte Tam Bağımsızlık Girişimi – Kocaeli Dönem Sözcüsü

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adayı

 

İletişim:

GSM: 0535 259 96 55

Gmail: aktanuslu@gmail.com

Facebook: Aktan Uslu

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu