Turizm

Başvuru yapmak zorunlu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete ‘de yayımlandı

Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte; konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer aldı. Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. (Başvuruya ilişkin ayrıntılı hususlar başvuru kılavuzunda yer almakta)

Başvuru yapmak zorunlu

1 Ocak tarihi itibariyle turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilerin 1 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapması zorunlu. Bu süre zarfında kiralama faaliyeti yürütmelerine engel bulunmamakta. Bu başvurular başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılacak.  1 Ocak tarihinden sonra turizm amaçlı kiralama faaliyetine başlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ise kiralama faaliyetine başlamadan önce izin belgesi almaları zorunluluğu getirildi. “Bu başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılacak” denildi. Bu süreden sonra izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlar hakkında her bir konut için olmak üzere idari para cezası uygulanacak.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu