Güncel

Çeker, “Döner sermaye sistemi iflas etti”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Memura vergi zulmüne son verilmeli” dedi

Sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları sorunlardan, döner sermaye sistemi iflas etmesi, sabit ek ödemenin gelir vergisinden muaf tutulması, memura vergi zulmüne son verilmesi, kamu çalışanlarına % 26 ek zam verilmesi, geçici görevlendirmelerin sonlandırılması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi, Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, ve hastane çalışanları ile birlikte Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinde kitlesel basın açıklaması yaptı.

“TRAJİKOMİK RAKAMLAR”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Çeker, “Performansa dayalı döner sermaye sistemi artık içinden çıkılamaz bir hale gelmiş iflas etmiştir. Soruna objektif bakıldığında çalışana da bir faydası kalmadığı açıktır.

Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik var. Bu gün geldiğimiz noktada hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına performansa dayalı ödenen Döner Sermaye ücretleri 5 ile 6 TL gibi trajikomik düzeylere indi.

Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri güneş görmüş kar taneleri gibi eridi.

Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında iş yükü çok, hasta potansiyeli haddinden fazla olduğu halde çalışanlar diğer hastanelere oranla daha fazla döner sermaye ek ödemesi alması gerekirken sistemden kaynaklanan sorunlar nedeni ile üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapanlar sabit ek ödeme dışında yaklaşık hiç döner sermaye ek ödemesi almamaktadırlar” dedi.

Çeker, “Döner sermaye sistemi iflas etti”

“SİSTEM KÖTÜYE GİDİYOR”

Çeker açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sağlık Bakanlığı yetkilileri soruna çare aramadılar, çözüm üretemediler. Pansuman bile sayılamayacak tedbirler büyük çözümler gibi kamuoyuna sunuldu. Her seferinde bunların bir işe yaramadığı görüldü.

Çalışanlar adına, Bakanlık yetkililerine defalarca bu sorunu çözün, sistem kötüye gidiyor dememize rağmen yetkililer çağrılarımıza kulak tıkadılar. Kısacası su kovası doldu, taştı. Performansa dayalı döner sermaye sistemini köklü değişikliklerle düzeltmek mümkün olacaktır.

Bu yapılırken de çalışan sistemin ana ekseni olmalı ve merkezine konmalıdır. Çalışanların katkıları ile elde edilen, alın teri olan Döner Sermayelerin dağıtım oranları yükseltilmeli, Adaletli dağıtımı sağlanmalı, Döner Sermaye komisyonlarının toplantıda almış oldukları kararlar kurum personelinin görebileceği şekilde kurumlarda ilan panolarına asılmalı. Çalışanlara ödenen döner sermaye ücretlerini makul bir düzeyde tutarak ve emekliliklerine de yansımasını sağlayacak adaletli bir sistem acilen çalışma hayatına uyarlanmalıdır”

Çeker, “Döner sermaye sistemi iflas etti”

“SABİT EK ÖDEME GELİR VERGİSİNDEN MUAF TUTULMALI”

“Çalışanlara Döner Sermaye ödemesi yapılmayan kurumlarda çalışanlara Sabit Ek ödeme (Denge Tazminatı) adı altında ücret ödenmektedir” diyen Ömer Çeker, “Denge Tazminatı gelir vergisine tabi değildir. Hiç bir ad altında da herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Döner sermayesi olmayan kurumlar eylül ve ekim aylarında gelir vergisi dilimine girer iken sağlık çalışanları ise döner sermaye ek ödemeleri nedeniyle nisan ve mayıs aylarında vergi dilimine girmektedirler. Bu nedenle sağlık çalışanları diğer kamu çalışanlarına nazaran haksız bir şekilde ekonomik kayıpları olduğu için mağdurdurlar.

Sağlık çalışanlarına ödenen Döner Sermayeden Denge Tazminatı kısmına tekamül eden kısmı gelir vergisinden muaf tutularak Denge Tazminatı üzerinde olan kısımdan gelir vergisi alınmalıdır. Bu da sağlık çalışanının aylık gelirinin yüzde 20 ile 30 artması demektir.

Sağlık Bakanlığı konu hakkında gerekli düzenlemeleri yaparak sağlık çalışanların mağduriyetine son vermelidir. Türk Sağlık Sen olarak konunun takipçisi olacağız” diye tepkisini ortaya koydu.

Çeker, “Döner sermaye sistemi iflas etti”

MEMURA VERGİ ZULMÜNE SON VERİLMELİ”

Çeker, “Yıllardır hükümetin ara ara uygulamaya koyduğu vergi affı ve barışı gibi düzenlemeler var. Vergi borcu olan, vergisini ödemekten imtina edenlere türlü türlü kolaylıklar yapılıyor. Fakat her ne hikmetse vergisini düzenli ödeyen kamu çalışanlarının sırtındaki bu yük gittikçe artıyor.

Vergisini tıkır tıkır ödeyen sabit gelirliye hiçbir iyileştirme yapılmıyor. Vergi dilimlerinin yükseltilmesi ile vergi, kamu çalışanlarının maaş zamlarını tek başına alıp götüren bir kalem olmuştur. Kamu görevlileri arasında en düşük maaş alan yardımcı hizmetliler de % 20’lik vergi dilimine girdi ve Kasım ayı itibarı ile 2 milyon 700 bin kamu görevlisinin tamamı bir üst vergi diliminden gelir vergisi ödemeye başladı.

Hal böyle olunca bir taraftan enflasyon maaşları eritirken diğer yandan da artan vergiler nedeniyle ele geçen ücretlerde büyük düşüşler yaşanmaktadır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse 1/4 Lisans mezunu hemşire 15 Haziranda 2 Bin 605 TL maaş almaktadır. 15 Temmuz da zamlı maaşı 2 Bin 903 TL yükselmiştir. Vergi dilimi nedeniyle hemşirenin maaşı her ay eksilmekte olup 15 Aralıkta  almış olduğu maaş 2 Bin 679 TL’ye düşmüştür.  Vergi dilimi nedeniyle hemşirenin maaşı Aralık ayında 224 TL düşmüştür. Dolayısı ile hemşirenin Temmuz zammı cüzdanından kuş olup uçmuştur” ifadelerini kullandı.

Çeker, “Döner sermaye sistemi iflas etti”

“HÜKÜMETTEN HASSASİYET BEKLİYORUZ”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker açıklamasını, “ Hükümet her fırsatta ekonomiyi canlandırmak için esnaf ve sanayicinin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz den kurtulmaları, piyasaların canlandırılması ve ekonomiyi hareketlendirmek için KDV ve özel tüketim vergisinde indirimler yapmaktadır. Veya belli bir süre özel tüketim vergisi veya KDV almamaktadır. Ekonomiyi canlandırma adına yapılan düzenleme doğru bir düzenlemedir.

Bordro mahkumu Kamu görevlilerinin de ağır vergi yükünden kurtarılması için hükümetten hassasiyet bekliyoruz. Bu konuda gerekli düzenlenmeyi yaparak kamu görevlileri üzerindeki ağır vergi yükünü hafifletmelidir. Kamu çalışanlarının vergi mağduriyetleri sonlandırmalıdır” sözleriyle sürdürdü.

“KAMU ÇALIŞANLARINA % 26 EK ZAM VERİLMELİ”

Çeker, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanı bütçe görüşmelerinde 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20.8 olduğunu açıklamıştır.

TÜİK verilerine göre ise enflasyon farklı seyretmektedir. Çarşı pazarda ise reel enflasyon yüzde 30 ile 40 arasıdır.

Yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon sonucuna göre kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı, memur ve emeklilere sıfır zam yapıldığının tescili olacaktır.

Yıllık enflasyonun yüzde 22’leri bulduğu bu günlerde her türlü tüketim harcamasına en az ortalama yüzde 25 zam gelmişken memur ve emekli için verilecek zam çıkacak enflasyon oranında hükme bağlanmış olmasıenflasyon ve farkının konuşulması doğru değildir.

Bu durumda yapılacak olan zararların telafisi ve alım gücünün yükseltilmesi için memur ve emeklilere ek zam verilmesi olacaktır. Asgari ücretle çalışanların maaşlarına % 26,06 TL zam yapılmıştır.  Hayat şartlarına baktığımızda yapılan zam az olsa bile asgari ücret ile çalışan nefes alma şansı yakalamıştır. Hükümet asgari ücretle çalışanlara göstermiş olduğu hassasiyeti kamu çalışanlarına da göstermek suretiyleKamu çalışanlarının maaşlarına %26 ek zam vermelidir” dedi.

“GEÇİÇİ GÖREVLENDİRMELER SONLANDIRILMALI”

“İlimizde ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız sağlık sorunlarına çare aramak için yoğun şekilde başvurduğu Hastane Derince Eğitim ve Araştırma hastanesidir” diyen Ömer Çeker, “İlimizin yanında bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da sağlık hizmeti vermektedir.  Dolayısı ile sağlık sektöründe önemli bir yeri var.

Böylesi önemli bir hastanenin vatandaşımıza daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verebilmesi için Personel Dağılım Cetvelindeki (PDC) sayılarına yakın personel istihdamı yapılması gerekir. Örnekleyecek olursak PDC 610 Hemşire, 223 Ebe, 53 Toplum sağlığı Teknisyeni, 55 Röntgen Teknisyeni, gibi listeyi uzatmak mümkün. Hastaneye tahsis edilen oranda personeli bulmak mümkün olmadığından eksik personel ile kurum çalışanları fedakarca hizmet üretmeye çalışmaktadır.

İlimizde personel hareketlerini sağlayan, sağlık hizmetlerini sevk ve idare eden bazı idareciler Derince Eğitim Araştırma Hastanesini ve görev yapan sağlık çalışanlarını cezalandırma adına usulsüz işlemler ile il içi tayin dönemlerine bağlı kalmadan torpilini bulan personeli doluluk oranı daha yüksek, personel ihtiyacı çok fazla olmayan kurumlara  naklen tayinlerini yapmaktadırlar. Ya da geçici görevle ihtiyaç olmayan kurumlara görevlendirmek suretiyle hastanedeki sağlık hizmetini felç etmektedirler.

Yapılan işlem usulsüzdür. Bu konuda tespitlerimiz vardır. Yakın zamanda konu ile ilgili gerekli girişimleri başlatacağız. Usulsüz işlem yapan idarecileri ve şanslı sağlık çalışanlarını kamuoyuna açıklayacağız. Konuyu yargıya taşıyarak takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Çeker, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “Sağlık çalışanlarının sorunları her gecen gün çığ gibi büyürken ortalarda görünmeyen Malum Sen (Sarı Sendikada) sağlık çalışanlarının sorunlarının takipçisi olma yerine sorun üreten idarelerin (iş verenin) yanında yer alarak çalışanları sorunları ile baş başa bırakma yolunu seçmiştir.

Sağlık çalışanlarını Türk Sağlık Sen Çatısı altında sorunlara karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Her şartta sağlık çalışanının yanındayız”

 

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu