Ekonomi

İşverenler umutlu

Türk işverenlerin dördüncü çeyrekte işe alım beklentileri olumlu

Manpower Group 2018 yılı dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre, Türk işverenlerin %19’u ekim-aralık döneminde istihdamda artış beklerken %11’i azalma öngörüyor ve %70’i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. İşe alım beklentileri önceki çeyreğe göre kayda değer bir değişiklik göstermezken, 2017’nin dördüncü çeyreğine göre sabit kalıyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış istihdam görünümü +%12’yi gösteriyor. Bölgesel olarak en güçlü işe alım planları Net İstihdam Görünümü +%18 seviyesinde olan Marmara Bölgesi’nden gelirken Karadeniz ve Ege bölgelerinde de istihdam artışı öngörülüyor. Sektörler arasında istihdam beklentisi en yüksek sektör olarak +%21 görünümle Üretim öne çıkarken, Restoran ve Oteller sektöründeki işverenler -%2 görünümle belirsiz istihdam beklentisi paylaşıyor.

Manpower  Group 2018 yılı dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.000 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, Türk işverenlerin ekim-aralık dönemi için mütevazı işe alım planları bildirdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, yılın son üç ayında Türk işverenlerin %19’u ekim-aralık döneminde istihdamda artış beklerken %11’i azalma öngörüyor ve %70’i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Sonuçlar, mevsimsel verilerden arındırıldığında, istihdam görünümü +%12’yi gösteriyor. İşe alım beklentileri önceki çeyreğe göre kayda değer bir değişiklik göstermezken, 2017’nin dördüncü çeyreğine göre sabit kalıyor.

İşverenler, önümüzdeki üç ayda 11 sektörün 10’unda ve beş bölgenin tamamında istihdam artışı bekliyor. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım eğilimleri beş bölgenin ikisinde ve 11 sektörün altısında zayıflıyor. 2017’nin dördüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alım planları 11 sektörün beşinde ve beş bölgenin ikisinde güçleniyor.

Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2018 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Sonuçlar mevsimsel verilerden arındırıldığında ortaya çıkan +%12’lik genel istihdam görünümü güçlü ve istikrarlı bir tablo çiziyor. Yılın son çeyreğinde 11 sektörün 10’undaki ve beş bölgenin tümündeki işverenler işgücünde artış olmasını öngörüyor. Üretim sektörü ise bu çeyrekte en güçlü istihdam artışının beklentisi içinde. Uzun vadede, üretim sektöründeki bu artış diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyebilir. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi’ndeki işverenler ise olumlu bir işe alım ortamı bildiriyor ve bu bölgedeki istihdam görünümü +%18 seviyesinde seyrediyor”

En yüksek istihdam artışı beklentisi Üretim sektöründe: +21%

İşverenler 11 sektörün 10’unda gelecek çeyrek içinistihdam artışı bekliyor. En güçlü işe alımplanları ise +%21 Net İstihdam Görünümüyle Üretim sektörü işverenlerinden geliyor. İstikrarlı bir işgücü artışı beklenenKamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe görünüm +%16seviyesinde.Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık ileToptan ve Perakende Ticaret sektörlerinde +%15’likgörünümle yine istikrarlı bir işgücü artışı bekleniyor.Bunun dışında, görünümün +%14 olduğu Elektrik, Gaz ve Su ile +%12 olduğu Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörlerinde hatırı sayılır istihdam artışları bekleniyor. Ancak Restoran & Otelcilik sektöründeki işe alım beklentileri işverenlerin -%2’lik bir görünüm bildirmesiyle belirsiz bir tablo çiziyor.

Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım beklentileri11 sektörün altısında zayıflıyor. Elektrik, Gaz ve Susektöründeki işverenler yüzde 8 ile en kayda değerdüşüşü bildirirken, Restoran ve Otelcilik sektöründeki görünüm yüzde 7 puanlık bir düşüş sergiliyor. Bunundışında, hem İnşaat hem de İlaç sektörlerinde işe alımplanları yüzde 6 puanlık gerileme gösteriyor. Öte yandan, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki görünüm yüzde 8 puanlık; Ulaştırma, Depo ve İletişim sektöründeki görünüm ise yüzde 3 puanlık bir artış gösteriyor.

2017 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla, işe alımbeklentileri 11 sektörün beşinde güçleniyor. İnşaat sektörü işverenleri yüzde 7 puanlık bir artış bildirirken, Kamu ve Sosyal Hizmetler ile Restoran ve Otelcilik sektörlerinde işe alım eğilimlerinin, sırasıyla yüzde 4 ve 3 puan güçlendiği görülüyor. Ancak, özellikle önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 puanlık sert bir gerilemeyleen kayda değerdüşüşü sergileyen İlaç sektörü başta olmak üzeredört sektörde görünüm zayıflıyor. Ulaştırma, Depo veİletişim sektörü işverenleri yüzde 7 puanlık bir gerilemebildirirken, Madencilik sektöründe görünüm yüzde5 puanlık düşüş sergiliyor.

 

Net İstihdam Görünümü (%)
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +15
İnşaat +7
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri +14
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +12
Üretim +21
Madencilik +11
Kamu ve Sosyal Hizmetler +16
Restoran ve Otelcilik -2
Ulaştırma, Depolama ve İletişim +7
Toptan ve Perakende Ticaret +15
İlaç +9

 

 

Dördüncü çeyreğin en güçlü istihdam görünümü Marmara’da: +18%

Önümüzdeki üç ay için beş bölgenin tamamındaişgücü artışı öngörülüyor. En yüksek işe alım planları+%18’lik Net İstihdam Görünümü ile MarmaraBölgesi’nde bildiriliyor. Karadeniz ve Ege bölgelerindesırasıyla +%13 ve +%12 ile hatırı sayılır bir istihdamartışı öngörülüyor. Bunun yanında, İç Anadolu’dan+%9 ve Akdeniz Bölgesi’nden +%7 ile ılımlı işe alımplanları yansıyor.

Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, İç Anadolu’daki işverenler yüzde 8 puanlık ılımlı düşüşler bildirirken,Ege’deki görünüm yüzde 2 puan güçleniyor. Diğer yerlerdeise işe alım beklentileri nispeten istikrarını koruyor.Önceki yılın aynı dönemine göre, işe alım planlarıKaradeniz Bölgesi’nde yüzde 5 puan, Ege Bölgesi’ndede yüzde 4 puan artıyor. Bununla birlikte, İçAnadolu’da görünüm yüzde 8 puan geriliyor.

 

Net İstihdam Görünümü (%)
Ege +12
Karadeniz +13
İç Anadolu +9
Marmara +18
Akdeniz +7

 

 

İşletme ölçeği bazında en yüksek beklenti büyük ölçekli işverenlerden geliyor.

2018 yılı dördüncü çeyreğinde işletme büyüklüğükategorilerinin dördünde de istihdam artışlarıöngörülüyor. En güçlü işe alım beklentilerini, +%19Net İstihdam Görünümü ile Büyük ölçekli işverenlerbildirirken, Net İstihdam Görünümünün sırasıyla +%15ve +%13 seviyelerinde göründüğü Orta ve Küçükişverenler de istikrarlı istihdam artışları bekliyor. Mikroişverenler +%2 ile ihtiyatlı bir görünüm bildiriyor.

Önceki çeyrekle kıyaslandığında, Mikro ölçekli işverenleryüzde 5 puan düşüş bildirirken, Büyük ve Orta ölçekli işverenler için görünümler de sırasıyla yüzde 3 ve 2puan zayıflıyor. Bununla birlikte, Küçük ölçekliişverenleri yüzde 2 puan ile hafif bir artış bildiriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre Büyük ve Küçük ölçekliişverenlerin işe alım planları sırasıyla yüzde 6 puan veyüzde 3 puan düşüş sergiliyor. Bunun dışında, Ortaölçekli işverenler herhangi bir değişim bildirmezkenKüçük ölçekli işverenler için görünüm yüzde 2 puanlıkbir artış sergiliyor.

 

 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu