Sağlık

KADRO ŞOKU

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, "Sözleşmeli personel hak kayıpları yaşadı" dedi

Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı’na (ASHB) bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan
kamu çalışanlarını ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker
sözleşmeli personel olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadroya geçişlerinde hak
kayıpları yaşamışlardır. Bu mağduriyetin en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini ifade
etti.
KAYIPLARIN OLDUĞU
Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker’na (ASHB) bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret etti. Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı’na bağlı
faaliyet gösteren kurumlarda sözleşmeli personel olarak görev yapan Aile ve Sosyal Destek
Uzmanlarının kadroya geçmeleri esnasında atandıkları kadrolar, sözleşmeli olarak işe
başladıklarındaki kadrolarının karşılığı olmadığı için mağduriyet yaşadıklarını, bu nedenle de
ekonomik kayıplarının olduklarını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların
mülakat sınavları 30 Kasım 2022 tarihinde yapılmasına rağmen kazananların isimleri altı aydır
açıklamadığını ifade ettiler. Ziyaret sonrası Şube Başkanı Çeker açıklama yaptı.
ÇOK DÜŞÜK
Şube Başkanı Çeker yapmış olduğu açıklamada, ”26 Ocak 2023 Tarih ve 32085 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan karar gereği kurumlarda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçme
hakkı tanınmıştır. ASHB’na bağlı faaliyet gösteren kurumlarda sözleşmeli personel olarak Sağlık
hizmetleri sınıfında görev yapan kamu görevlilerinden kadroya geçenler adeta şok yaşamıştırlar.
Sağlık Hizmet Sınıfları da görev yapanlar, kadroya geçişlerde sınıfları Genel İdari Hizmetler sınıfı
olarak belirlendiği, mali ve özlük haklar yönünden de iş ve meslek danışmanının hakları
üzerinden eşleştirme yapıldığı görülmüştür. Yaşanan sorun nedeniyle kadroya geçenlerin
maaşlarının önceki maaşlarına göre çok düşük kaldığı, görev tanımları yönünden de muğlaklık
bulunduğu,  Kendileri ile aynı işi yapan meslektaşlarından mali, sosyal ve özlük hakları yönünden
dezavantajlı duruma düşmüştürler.
DÜZENLEMENİN YAPILMASI
Ülke genelinde Aile ve Sosyal Destek Uzmanları İçin ihdas edilen kadro ile mevzuatta yer alan
emsal kadrolar arasında adaletsizlik oluşmuştur. Anayasa’mızdaki temel ilkelerden olan eşitlik
ilkesi de göz ardı edilmiştir. Yaşanan mağduriyetlerin düzeltilmesi temsilde adaletin sağlanması
Aile Sosyal Destek Uzmanı unvanı ilk kez ihdas edilen bir kadro olduğundan, İhdas edilen kadro
ile mevzuatta yer alan emsal kadrolar arasında oluşan adaletsizliğin giderilmesi, mali ve sosyal
hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından gerekli düzenlemelerin yapılması, ilgili
personelin lisans eğitimlerine uygun kadrolar ihdas edilerek hizmet sınıfı yönünden sağlık
hizmetleri sınıfına alınmaları için Türk Sağlık Sen Genel Merkezi 11.05.2023 tarihinde Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
BAKANLIĞA BAŞVURU
ASHB’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 24 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştır.
Yazılı sınavda başarılı olanları için sözlü mülakat sınavı 30 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı halde
aradan altı ay gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen mülakat sonuçları açıklanmamıştır.
ASHB’de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yönetmeliği 17. Madde yazılı sınav
sonuçlarının en geç otuz gün içerisinde sözlü sınav sonuçlarının ise sınavın yapıldığı tarihten
itibaren en geç on iş günü içinde  ilan edileceği ifade edilmesine rağmen mülakat sınavını
kazananların Bakanlık tarafından halen ilan edilmemesi hak ihlalidir. Mülakat sınav sonuçlarının
da açıklanması için Tür Sağlık Sen Genel Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
başvuruda bulunmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu