Güncel

KOTO,dan ‘Endüstriyel Orman’ için ilk adım

Kocaeli Ticaret Odası 5. Meslek Komitesi organizasyonunda, ‘Endüstriyel Ormanların Geleceği Arama Konferansı’ düzenlendi

Kocaeli’nin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik projeler yürüten Kocaeli Ticaret Odası, düzenlediği ‘ortak görüş’ toplantılarıyla da sektörlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor. Bu amaçla düzenlenen toplantılardan bir yenisi geçtiğimiz hafta Mobilya ve Ağaç İşleri Grubu’nun yer aldığı 5. Meslek Komitesi’nin organizasyonunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ülkemizin yoğun ithalat kalemleri arasında yer alan, inşaat başta olmak üzere mobilya ve ambalaj sektörünün temel hammaddelerinden endüstriyel orman ürünlerinin yerlileştirilmesi amacıyla ‘Endüstriyel Ormanların Geleceği Arama Konferansı’ düzenlendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış’ın 5. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri Murat Aydın, Metin Sözer, Komite Başkanı Şaban Kulaksız, Komite Başkan Yardımcısı Seyit Orhan Kabasakal, Komite Üyeleri Abdullah Bostan ve Abdurrahman Şahinkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ziya Karagüzel, İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Kulaç, MARKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkan Vekili Cem Bayrak da katıldı.

“ENDÜSTİRYEL ORMAN OLUŞTURMAK AMACINDAYIZ”

Arama konferansı, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış’ın toplantıya dair açılış konuşmasıyla başladı. Sanayileşme, artan kentsel nüfus, küresel iklim değişimi, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi her geçen gün yükselen küresel ölçekteki sorunların orman alanlarını tehdit ettiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Barış, “Bu sorunların yanı sıra mevcut endüstriyel odun ürünü arz açığının kapatılmasına yönelik Kocaeli Ticaret Odası 5. Komite üyeleri olarak bizler “endüstriyel orman” oluşturmak amacındayız. Bununla birlikte özellikle gelir getirici türler kullanılarak yapılan ağaçlandırmalarla yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulabilecektir” dedi.

ÜLKEMİZİN ENDÜSTRİYEL ORMAN HARİTASI

Akabinde, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Kulaç’ın sunumuna geçildi. Sunumunda, endüstriyel ağaçlandırmanın tarihinden, hangi bölgelerde ne kadar yapıldığından ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken kullanılan türlerden kapsamlı bir şekilde bahseden Dr. Öğr. Üyesi Kulaç, ülkemizin bu alandaki durumuna da değindi. Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun da bölge müdürlüğü olarak özellikle endüstriyel ormanlarla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Kocaeli Ticaret Odası’nın konferansının önemine vurgu yaptı.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Toplantının sonunda; Kocaeli Ticaret Odası ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nün sektörü ilgilendiren konularda üst düzey işbirliği yapmasına, ilimiz sınırları içinde devletin göstereceği arazide iş insanlarınca endüstriyel orman alanı kurulabilmesi için ilgili kurumlarca proje hazırlanmasına, akabinde devlete hibe edilecek olan endüstriyel ormana katkısı bulunan iş insanlarının maliyetinin vergiden düşürebilmesini sağlayan bir sistemin kurgulanmasına ve ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verildi. Hibe endüstriyel orman projesi hayata geçirilene kadar arama konferanslarının rutin olarak devam edeceği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu