Ekonomi

“Poşet vergisi 35 yıldır alınıyor”

Mali Müşavir Savaş Yıldız, poşet vergisinin yeni olmadığını, 35 yıldır vergilendirildiğini söyledi

Mevcut iktidar tarafından poşet kullanımını azaltmak amacıyla çıkarılan yasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Mesleki Adalet Grubu

KSMMMO Başkan Adayı Savaş Yıldız, “Bilindiği üzere; plastik poşetlerin doğaya verdiği zarar nedeniyle, poşet kullanımını azaltmak maksadıyla tüketici vergisi olarak halkın cebinden her bir poşet için 0,25 kuruş alınmaktadır. Ancak 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik (içecek), metal, kompozit (kağıt-karton), cam ve ahşap ambalaj ürünleri ve ayrıca, POŞET (0,15 kuruş) dahil 26 çeşit ürünün geri kazanım katılım payı adı altında, 35 yıldan beri zaten vergilendirilmektedir” dedi.

“İNSANIMIZ 35 YILDIR ÖDEDİĞİNDEN HABERSİZ”

Yıldız, “Üretici ve ithalatçı işletmeler tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgi sistemine veri girişi yapılarak kaynağında vergilendirilmektedir. Üretici ve ithalatçıların bu vergilendirmeyi bir maliyet unsuru olarak dikkate aldıkları ve ürünlerin satış fiyatlarına yansıttıkları tabidir. Başka bir deyişle, yurdum insanı yaptığı alışverişlerde 0,15 kuruş PLASTİK POŞET vergisini, 35 yıldır ödediğinden habersiz” diye konuştu.

2019 YILINDA NELER OLDU?

Mesleki Adalet Grubu KSMMMO Başkan Adayı Savaş Yıldız poşetle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan 26 çeşit ürün içerisinden sadece plastik poşet için sistem değiştirildi. Yani, plastik poşetler artık üretici vergisi değil, tüketici vergisi oldu. Yapılan alışverişlerde plastik poşet talep edilmesi durumunda 1 (bir) adet poşet için 0,25 kuruş ödenmesine başlandı.

Poşet tüketici vergisi olunca, fatura, yazar kasa fişi, perakende satış fişi vb. belgelerde poşet ayrı bir kalem olarak yerini aldı”

“NURTOPU GİBİ POŞET BEYANNAMESİ DOĞDU”

Savaş Yıldız, “Halkın cebinden toplanan poşet vergilerini tahsil eden vergi mükelleflerine, poşet beyannamesi vermek ve ödemek sorumluluğu, sorumlulukların hiç yerine getirilmemesi ya da geç yerine getirilmesi durumunda dudak uçuklatan para cezaları da belirlendi.  Poşet beyannamesinin zamanında verilmemesi durumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kesilecek olan Özel Usulsüzlük Cezası dışında, ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 18.037,00TL.- idari para cezası kesilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, baskı ve tehditleri altında olan serbest muhasebeci mali müşavirleri ile mükelleflerin zaman içerisinde karşı karşıya geleceklerine ve zarar görenlerin gene serbest muhasebeci mali müşavirler olacağına şüphe bulunmamaktadır” dedi.

“BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR”

Yıldız, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmelik Taslağı için 30 Haziran 2019 tarihine kadar görüş talep edildi. Ancak, taslak yönetmelik anlaşılamayan bir nedenle kısa bir süre sonra kaldırıldı. Neden kaldırıldığı ise belirsizliğini korumaktadır” ifadelerini kullandı

POŞET VERGİSİNDE KAST SİSTEMİ

KSMMMO Başkan adayı Savaş Yıldız, kast sistemi ile ilgili şunları söyledi: “Çevre Şehircilik Bakanlığı’nca kaldırılan taslak yönetmeliğin “İlkeler” başlıklı 5. maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya sürülen ürünlerin muhasebe kayıtlarının ayrı olarak oluşturulması ve bu kayıtlarının yeminli mali müşavirlere doğrulatılması zorunludur” ve

Aynı yönetmeliğin, bildirimlerin ve beyanların doğruluğu başlıklı 11. maddesinde, “Piyasaya süren işletmeler tarafından Bilgi Sistemine girilen bilgi ve belgelerin doğruluğu konusunda; piyasaya süren işletmelerin ilgili birimi ve/veya temsilcisi sorumlu olup Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde; piyasaya süren işletmeler beyan ve belgelerini yeminli mali müşavire inceletir ve inceleme raporunu bakanlığa sunar” denilmektedir.

Devlet içerisindeki kast sisteminin kamu kaynaklarını belli bi zümrenin kişisel servetlerine aktarmak üzere bir kez daha harekete geçtiğini görmekteyiz. Oysa, 3568 sayılı yasa ile mesleğin konusu içerisinde “doğrulama” hizmeti diye bir hizmet çeşidi yoktur”…,inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, …,”ünvan ayırımı olmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlerin de yetkisi dahilindedir”

“SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Savaş Yıldız, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, devletimizin kılcal damarlarına kadar yerleşmiş olan tekelleşmenin, 108 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin hak ve yetkilerini gasp ederek sistemin dışına itilmesine diğer taraftan kamu kaynaklarının tekelleşmenin kişisel servetlerine aktarılmasına, yapılması planlanan yeni bir yasal yolsuzluk uygulamasına yönetmelik çıkarılmadan engel olunmasını talep ediyoruz. Kast sisteminin, Serbest Muhasebeci Mal Müşavirleri yok etme projesine seyirci kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Lütfen görünen karakerleri girin. *Captcha loading...

Başa dön tuşu
Kapalı