ÇevreGüncel

“Türkiye Yeşil Dönüşüm Projesi” tanıtıldı

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi”nin tanıtımını yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi”nin tanıtımını gerçekleştirdi. Gebze Bilişim Vadisi Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım töreni; “2053 Yılı Net Sıfır Emisyonu” hedefiyle yürütülen, yeşil dönüşümü sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin tanıtım videosu ile başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat AR, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Dünya Bankası Ülke Direktörü J.Humberto Lopez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açılış konuşmaları gerçekleşti.

Dünyada yaşanan olumsuz durumlara rağmen Türkiye’nin geldiği önemli noktaya değinerek sözlerine başlayan Bakan Kacır: “Küresel olumsuz gelişmelerin yol açtığı şoklara karşı dayanıklılığını ispat eden ülkemiz ekonomisi, son 13 yıl boyunca kesintisiz büyümeyi başardı. 254 milyar dolarlık ihracatıyla küresel tedarik zincirlerindeki rolünü perçinledi. Bunu sanayicilerimize, ihracatçılarımıza Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosistemimize borçluyuz. Bu başarıyı önümüzdeki dönemde devam ettirmek adına, ülkemiz sanayisinin Yeşil Dönüşümü için gerekli adımları atıyoruz. Bu bilinçle Bakanlık olarak bugüne kadar yeşil dönüşümde birçok önemli projeyi hayata geçirdik, sanayicimize desteklerimizi sürdürdük. Bugün de ülkemiz sanayi sektörünün yeşil dönüşümüne çok büyük katkı sunacak Türkiye Yeşil Sanayi Projesini; Bakanlığımız koordinasyonunda, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla, Dünya Bankası finansman desteğiyle hayata geçiriyoruz. Ülkemizdeki işletmelerin karbon ayak izlerini azaltacak ve yeşil dönüşümlerine katkı sağlayacak bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“21. Yüzyılın Risklerini Fırsata Çevirmek İstiyoruz”

Bakan Mehmet Fatih Kacır 2053 Net Sıfır Emisyon vizyonundan bahsederek konuşmalarına şu sözlerle  devam etti: “İklim politikalarında uluslararası yasal düzenlemelerin getirildiği, ekonomik değerlerin doğal kaynakları koruyacak biçimde dönüştüğü, çevre teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmaya başladığı, yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat eksenli politikalarımızda köklü değişikliklere yol açacak bu süreci, 2053 Net Sıfır Emisyon vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin küresel ticarete entegrasyonunu en üst düzeyde sağlayacak adımları atarak, 21. yüzyılın risklerini fırsata çevirmek istiyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda küresel bir ticaret ağı oluşturduk. % 0,5’ten, %1’in üzerine çıkardık. Oluşturduğumuz küresel ticaret ağında en önemli paydaşımız Avrupa Ülkeleri. Bilindiği üzere Avrupa Birliği, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı” ile sera gazı emisyonlarını, 2030 yılı itibarıyla en az %55 azaltma taahhüdünde bulunarak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını hayata geçirdi. Bu düzenlemelerden en fazla etkilenecek ülkelerden biri de ihracatının yaklaşık %42’sini AB ile gerçekleştiren Ülkemiz. Tüm bu gelişmeler sanayimiz için yeşil dönüşümünün önemini net bir şekilde ortaya koyuyor.”

“Türkiye Yeşil Dönüşüm Projesi” tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı’nda yeşil dönüşüm altyapısını tesis etme ve bu alanda ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri geliştirme zorunluluğumuz olduğunu dile getiren Bakan Kacır: “Bakanlık olarak bugüne kadar önemli adımlar attık. Teknoparklarımızda sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren 266 firmada 10 bin 868 personel ile 4 bin 500 projeyi hayata geçirdik. Yeşil dönüşümde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerimize bugüne kadar 990 milyon lira vergi muafiyeti sağladık. Kalkınma Ajanslarımızla bugüne kadar yeşil dönüşüme yönelik 392 projeye 1,5 milyar liralık destek verdik. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yeşil dönüşümle ilgili 5 projeye 26 milyon avro kaynak aktarıyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 2 bin 791 proje ve 2 bin 352 kişiye 9,8 milyar lira destek sağladık. TÜBİTAK ile Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeleri öncelikli olarak destekliyoruz. Yeşil büyümeye odaklı ‘BiGG Yeşil Büyüme Çağrıları’ na çıkıyor, 900 bin liraya kadar girişimcilik proje desteği sağlıyoruz.

Yeşil Dönüşüme Yönelik Çalışmalar Öncelikli Olacak

İklim değişikliğine adaptasyon ve uyuma hizmet eden Ar-Ge çalışmalarını planlamak ve koordine etmek üzere; TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü’nü kurduk. Sanayi bölgelerimizin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacak “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi”ni hayata geçirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın desteğiyle hazırlamış olduğumuz, “Çelik, Alüminyum, Çimento ve Gübre Sektörleri Karbonsuzlaşma Yol Haritaları”mızda; bu dört öncelikli sektöre yönelik, alternatif teknolojiler, öngörülen emisyon azaltımları, yatırım ihtiyaçları ve politikaları değerlendirdik. Sektörlerin yeşil dönüşümünde rehber niteliğinde olan “Sektörel Yol Haritaları” oluşturduk. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz.” sözleriyle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan planlardan bahsetti.

“Türkiye Yeşil Dönüşüm Projesi” tanıtıldı

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Bugün İtibarıyla Hayata Geçirildi

KOSGEB ve TÜBİTAK’ın projedeki faaliyetlerinden bahsedip, bugün itibarıyla Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin hayata geçirildiğini müjdeleyen Bakan: “Sanayimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini de hızlandırıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerimizin Yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandırmak için Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz. OSB’lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırıyoruz. Bugün de yine Dünya Bankası ile iş birliğinde, Yeşil Dönüşüm’deki en kapsamlı ve en büyük bütçeye sahip çalışmamızı “Türkiye Yeşil Sanayi Projesini” hayata geçiriyoruz. Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve KOBİ’lerimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümünü gerçekleştireceğiz. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip projeyi, Bakanlığımız koordinasyonunda KOSGEB ve TÜBİTAK’la yürüteceğiz.” dedi.

Bakan Kacır, 3 Farklı Alana Yönelik Verilecek Desteklerin Çağrılarını Yaptı

Bakan 3 farklı çağrıda bulunarak desteklerini açıkladı: “Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı ile iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini, ürün ve hizmetlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirmek isteyen KOBİ’lere mentörlük desteği sağlayacağız. Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak Ar-Ge ve yenilik projelerine 22,5 milyon liraya kadar kaynak aktaracağız. Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Çağrısı ile yeşil büyümeye katkı sağlayacak yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için teknoloji platformları oluşturacağız. Platform başına 300 milyon liraya kadar destek vereceğiz.” diye konuştu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, karbon emisyonu açısından ön plana çıkan ve ekonomimiz için kritik 6 sektöre odaklanılmış olan “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası”nı da bugün ilan ederek: “Yol haritamızda; demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettik. Çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler için tüm paydaşlarla birlikte 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefleri belirledik. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında bugün açtığımız çağrılar için bu başlıklardaki projeleri bekliyor olacağız” dedi.

Projede En Önemli Amaç Çocuklara Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan 12. Kalkınma Planı’nın beş ana ekseninden biri; “Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim”. İkiz dönüşüm olarak adlandırdığımız bu dönüşüm, ihracata dayalı büyüme modelimizde önemli rol üstleniyor. Nasıl ki Millî Teknoloji Hamlesi’yle toplumsal bir seferberliği sağladıysak; Ülkemizin yeşil ve dijital dönüşümünde de aynı seferberlik ruhunu taşımamız gerekiyor. Bu dönüşümü, geleceğin Türkiye’sini inşa etmek, gençlerimize, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına yapıyoruz.” ifadelerini kullanan Bakan Mehmet Fatih Kacır yapılan tüm çalışmaların sadece sanayi sektöründe değil, toplumsal bir bilinçlenmeyle tüm alanlar için önemli olduğunu vurguladı.

“Gazze’de Öldürülen Çocukların Bu Gününü Göz Ardı Edemeyiz”

Bakan Kacır Filistin’de devam eden sürecin bitmesi yönünde temennilerini ileterek: “Biz bu projeyle çocuklarımızın geleceğini konuşurken Filistin’de Gazze’de öldürülen çocukların bu gününü göz ardı edemeyiz. Bu vesileyle şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Türkiye için bu çabalar ülkemizin elbette daha müreffeh yarınlara erişmesi için çok kıymetlidir. Biz bütün çabaları, milli teknoloji hamlesi gayretlerimizi, sanayimizi, teknolojimizi güçlendirecek tüm gayretleri günün sonunda insanlığın yararına sonuçlar doğurduğu ölçüde kıymetli görürüz. Zülüm ile abat olunmaz. Kucaklarında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez! Ümit ediyoruz ki bu acı ve bu zülüm bir an evvel son bulur.” sözleriyle projede emeği geçenlere teşekkür edip konuşmalarını sonlandırdı. Alanlarında uzman olan yöneticilerin konuşmalarıyla düzenlenen panel sonrası interaktif bir şekilde devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“Türkiye Yeşil Dönüşüm Projesi” tanıtıldı

Tanıtım Törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Oruç Baba İnan, Çetin Ali Dönmez ve Zekeriya Coştu, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Saffet Sancaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Sürekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Meteoroloji ve Sanayii Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Alper Güzel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabas, Dünya Bankası Ülke Direktörü Huberto Lopez, Dünya Bankası Portföy Yöneticisi Agata Pawlowska, Dünya Bankası Ülke Baş ekonomisti Ve Program Lideri Hans Anand Beck, Dünya Bankası Baş ekonomisti ve Proje Takım Lideri Stefka Slavova, Dünya Bankası Kıdemli Özel Sektör Uzmanı ve Proje Ortak Takım Lideri Ali Abukumail, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, KOSGEB başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioglu, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TENMAK Başkanı Abdülkadir Balıkçı, TAGEM Genel Müdürü Metin Türker, TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türker, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, OSB Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ve yönetimi, akademisyenler, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu